Analys av LSS-domar från Stockholms förvaltningsrätt

Tillsammans med Länsförbundet FUB i Stockholms län analyserade jag ett stort antal LSS-domar från Förvaltningsrätten i Stockholm för att bl.a. se vad som låg till grund för avslag och vad som gjorde att de som fick bifall fick bifall. Läs rapporten här.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Analys av LSS-domar från Stockholms förvaltningsrätt

  1. With thanks! Valuable information!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *