Analys av domar från HFD

Tillsammans med Länsförbundet FUB i Stockholms län analyserade jag 8 LSS-domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Syftet var att undersöka om domarna ligger i linje med intentionerna i LSS eller om de strider mot intentionerna. Läs rapporten här.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *