Monthly Archives: May 2018

Analys av LSS-domar från Stockholms förvaltningsrätt

Tillsammans med Länsförbundet FUB i Stockholms län analyserade jag ett stort antal LSS-domar från Förvaltningsrätten i Stockholm för att bl.a. se vad som låg till grund för avslag och vad som gjorde att de som fick bifall fick bifall. Läs … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Analys av domar från HFD

Tillsammans med Länsförbundet FUB i Stockholms län analyserade jag 8 LSS-domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Syftet var att undersöka om domarna ligger i linje med intentionerna i LSS eller om de strider mot intentionerna. Läs rapporten här.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Plånboken i P1 våren 2016

Medverkan  i Plånboken P1 våren 2016 om den ekonomiska situationen för personer som har en utvecklingsstörning.

Posted in Uncategorized | Leave a comment