Analys av LSS-domar från Stockholms förvaltningsrätt

Tillsammans med Länsförbundet FUB i Stockholms län analyserade jag ett stort antal LSS-domar från Förvaltningsrätten i Stockholm för att bl.a. se vad som låg till grund för avslag och vad som gjorde att de som fick bifall fick bifall. Läs rapporten här.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Analys av domar från HFD

Tillsammans med Länsförbundet FUB i Stockholms län analyserade jag 8 LSS-domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Syftet var att undersöka om domarna ligger i linje med intentionerna i LSS eller om de strider mot intentionerna. Läs rapporten här.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Plånboken i P1 våren 2016

Medverkan  i Plånboken P1 våren 2016 om den ekonomiska situationen för personer som har en utvecklingsstörning.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ny hemsida (2011-02-22)

Den nya hemsidan startades den 22 februari 2011

Posted in Hemsida | Tagged | Comments Off on Ny hemsida (2011-02-22)

Medverkade i P 1:s “Välviljans apartheid” (2010-01-24)

Klicka här

Posted in Press | Comments Off on Medverkade i P 1:s “Välviljans apartheid” (2010-01-24)

Intervju i tidningen Dagen (2009-07-02)

Klicka här

Posted in Press | Comments Off on Intervju i tidningen Dagen (2009-07-02)